Hva er selvfølelse og hva er selvtillit?

Jeg ønsker å skrive litt om dette da det er noe jeg har tenkt på en tid. Jeg har og opplevd selv dette tidligere, og vet om mange som har opplevd det, og ser og vet at i dagens samfunn er det mange mennesker som arbeider med å overvinne akkurat dette.

Disse begrepene er ikke alltid så lett å holde fra hverandre og man kan lure på om tweens og andre barn, ungdom og voksne, har god selvfølelse selv om selvtilliten deres er/virker på topp? 
Dersom vi som foreldre føler at barnet vårt “bruser” over av selvtillit, kan vi føle oss sikre på at barnas selvfølelse er det?                  
Jeg har ikke svarene, og derfor stiller jeg spørsmålet.
Dersom et menneske oser av selvtillit, tenker vi noen gang på at den samme personen kanskje sliter med selvfølelsen? 
Høy selvtillit betyr ikke nødvendigvis at man mestrer alt og at selvfølelsen er like høy som selvtilliten. Har du noen gang tenkt på det?

Hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse? 
Selvfølelse bygges når man får ting til, og kanskje spesielt når man roses for det av viktige voksenpersoner, som for eksempel foreldre og lærere. Det kan gi tro på seg selv. Selvfølelse kan man si er måten vi kjenner oss selv på, hvem vi er og hva vi står for og verdien man ser i seg selv slik man er. Selvfølelsen kan handle mye om i hvilken grad man er glad i seg selv. Selvfølelse er knyttet til selvinnsikt, Masse god tilbakemelding, tenker jeg, er med på å bygge opp selvfølelsen slik at den blir fundamentet til selvtillit.

Selvtillit er hvilken verdi man tillegger seg selv og hvilken tro man har på seg selv i forhold til hva en gjør og får til. Det er mulig å ha høy selvtillit, gjerne målt utfra noe man får til, men ganske dårlig selvfølelse, gjerne fordi man tenker at man ikke er fornøyd med seg selv som man er.

Hvordan bør man arbeider for å bygge opp selvfølelse? Jeg prøver å være tilstede, være en god veileder, og se det positive som barna gjør. Er det noe en elev ikke mestrer, som f. eks å sage ut en båt av en tre-klosse, da gir jeg en forklaring til eleven slik at han/hun ikke tror at hun/han ikke klarer det. Jeg skal forklare litt nærmere: Akkurat nå holder vi på å sage ut båter i kunst og håndverk. Enkelte klarte ikke dette så godt som de ønsker. Jeg kunne sagt en sleivete kommentar,som vi selv kunne oppleve som barn? Klarer ikke du å sage? Har du fiskeboller som muskler gutt?  Den skolen er heldigvis fortid. Jeg sier heller til elevene som min far lærte meg? Grunnen for at det er litt vanskelig å sage, er fordi at du må la sagen jobbe og Ikke du. Deretter viser jeg dem hvordan det er best å sage. Elevene legger da mer arbeid ned i å få dette til. De forstår at det er ikke dem det er noe galt med, men at de holder på med noe ukjent, og det må læres og arbeides med, for at de skal få det til. Selvfølelsen bygges opp. 

Jeg er også en person som anbefaler dem å bruke grovt slipepapir (60-80), for deretter gå over til finere slipepapir (120-150). Jeg kunne gitt dem fint papir, og latt dem pusse seg lei. Hvem husker ikke fra sløyden at desto mer vi pusset, desto mer gikk selvfølelsen og troen på at arbeidet skulle bli ferdig nedover. Det er viktig å bygger opp selvfølelsen til elevene, slik at selvtilliten har et viktig fundament å støtte seg til. Det igjen kan gi trygge elever som stoler på seg selv, og sine handlinger. Når jeg arbeider med å lage ting i sløyden, som for eksempel båt som vi holder på med akkurat nå. Så er det ting elevene lurer på. Jeg elsker jobben med å bidra, sage litt for dem, og hjelpe de med å spikre fast ting. Ikke å gjøre hele jobben, men det å bidra slik at de kommer seg videre i arbeidet.

Det samme gjelder vel også for voksne. Jeg arbeidet en periode i fengsel. Her møtte jeg mange forskjellige mennesker, med forskjellig ballast i kofferten. Det jeg merket meg var at enkelte innsatte kunne ha en brøytende måte å være på. Selvtilliten deres virket opp mot 110% og kanskje mer. Men det var også noen som ikke var slik når du var alene med dem. De var ydmyk og hadde liten tro på seg selv. Var da deres selvfølelse på bunn?  Men hvorfor viser de en slik selvtillit når de har en slik lav selvfølelse. Er dette det som jeg skrev om i et innlegg tidligere, at personen bærer en maske? En maske som viser dem som sterke med selvtillit på topp, men når du får dem alene og de åpner seg, er ydmyk og rolig. Kan dette skyldes at de har opplevd liten grad av oppmuntring og oppbygging av selvfølelse tidligere i livet? Jeg har hatt innsatte som har fortalt at de har vært hakkeduer hele livet, og måtte klare seg mye alene. Ingen klapp på skulderen underveis, heller mer skremselspropaganda. Så min mening er at bygger vi opp selvfølelsen deres. Da kan vi bygge opp selvtilliten også !

#tweens #samfunn #barn #hverdag #selvfølelse #selvtillit